Kodėl online dating geriau nei realiame gyvenime

Sociological quantitative research — questionnaire survey of the people who communicate via internet has been made in order to better clarify the specific peculiarities of contacts and online communication in our country. Beje, žurnalo viršeliui aktorė pozavo vilkėdama vien maudymosi kostiumėlį. Galite atsipalaiduoti ir tiesiog būti savimi. Toliau vyrai tikisi partnerės entuziazmo. Internetinių santykių santykiai truko vidutiniškai septynis mėnesius.

Mamba pereglyad klausimynai be restauravimo. žinių lentelė

Tyrimo problema, aktualumas ir naujumas. Išplitus interneto naudojimuisi, virtualaus bendravimo tema tapusi itin aktuali. Šios bendravimo formos bei su juo susijusios problemos vis svarbesnės ir Lietuvoje, todėl visa tai reikalauja sociologinių tyrinėjimų. Tiesa, reikia pripažinti, jog mokslinių darbų, skirtų šiai tematikai, turime mažai.

Šio darbo tikslas — pažinčių ir bendravimo internete kontekstą ištirti sociologiniu požiūriu.

Kažkas būti laimingas, kažkas - nі.

Tyrime bandoma išsiaiškinti, kaip ir kodėl vyksta susipažinimas ir bendravimas virtualiame pasaulyje, kokią vietą virtualioji erdvė užima šiuolaikinio žmogaus gyvenime. Tyrimo hipotezės: 1. Tyrimo metodai — literatūros mokslinės, publicistinės, statistikos šaltinių analizė. Siekiant geriau išsiaiškinti būdingus pažintims internete bei virtualiam bendravimui ypatumus mūsų šalyje, atliktas sociologinis asmenų, kurie bendrauja internetu, kiekybinis tyrimas — anketinė apklausa.

Mokėjimo už datą etiketas šiandien

Pagrindinės tyrimo išvados. Internetas — nauja komunikacijos priemonė, galinti pakeisti mūsų socialinį elgesio modelį, panašiai, kaip tai padarė telefonas. Internetas šiuolaikinių žmonių gyvenime tapo nepakeičiama priemone, suteikiančia praktiškai neribotas tiek informacijos gavimo, tiek darbo, bendravimo, įvairaus pobūdžio pramogų galimybes. Dėl kompiuterių ir interneto mūsų gyvenimas yra įdomesnis ir patogesnis, tačiau neužmirškime juose slypinčių pavojų: virtualus bendravimas papildo įprastinį, tačiau nepakeičia jo kuriant reikšmingus ir ilgalaikius tarpasmeninius santykius.

Kadangi interneto naudojimas pasaulyje sparčiai plinta, reikia manyti, kad bendravimas virtualioje erdvėje taip pat plis ir jo reikšmė žmonių gyvenime didės. Pasitvirtino pirmoji tyrimo hipotezė.

Aš praleidžiu per daug laiko pažinčių programoms ir tai sujaukia mano gyvenimą

Penktadalis respondentų sutiko, kad tai būdas užmegzti naujas pažintis, susirasti naujų draugų. Du trečdaliai respondentų atsakė, kad pažintis užmegzti jie labiau linkę kodėl online dating geriau nei realiame gyvenime gyvenime. Bet dalis virtualiai bendraujančių asmenų prisipažino, kad iš virtualios erdvės jų pažintis yra persikėlusi į realybę nurodė trečdalis respondentų.

Virtuali erdvė yra priemonė kontaktuoti su reikiamais žmonėmis, palaikyti santykius su esamais draugais. Didelei daliai internautų virtuali erdvė yra būdas įveikti geografinį atstumą — virtuali erdvė sujungia geografiškai išsibarsčiusius žmones ir suteikia jiems šansą visiems kartu bendrauti pokalbių kambariuose arba dalintis mintimis privačiai.

Gyvenimas Aš praleidžiu per daug laiko pažinčių programoms ir tai sujaukia mano gyvenimą Manau, kad eu priklauoma nuo pažinčių programų. Aš praleidžiu valanda per dieną jiem ir jaučiu, kad mano įproti tampa tok nevaldoma, kad tai neigiamai veikia mano gyvenimą daugeliu atžvilgių.

Su geografiniu atstumu yra susijęs ir finansinis faktorius. Tyrimas atskleidė, kad antroji hipotezė nepasitvirtino.

„Match.com“ vs „okcupid“ - Mobilus - 2021

Tyrimo pradžioje buvo manoma, kad dažnai vyresniems žmonėms nebelieka kitos galimybės susipažinti, nes bendradarbiai jau vedę, bendradarbės ištekėjusios, o jaunimo mėgiami klubai ir barai nebėra patraukli laisvalaikio praleidimo ir pažinčių vieta. Mūsų tyrimas atskleidė, kad respondentų amžius neįtakoja bendravimo motyvų virtualioje erdvėje: ir vyresnio, ir jaunesnio amžiaus žmonės čia susipažįsta, palaiko ryšius su pažįstamais, draugais.

kodėl online dating geriau nei realiame gyvenime

Trečioji darbe iškelta hipotezė pasitvirtino. Nustatėme, kad tikrai moterys daugiau nei vyrai susipažįsta internete. Vyrai ir moterys vienodai įsitraukia į tokias veiklas, kaip el. Pasitvirtino ir ketvirtoji tyrimo hipotezė.

kodėl online dating geriau nei realiame gyvenime

Didžioji dauguma respondentų teigė, kad jis yra žinių, informacijos šaltinis, praplečia akiratį, palengvina bendravimą, kai kurie apklaustieji praleidžia jame laisvalaikį ar ieško naujų pažinčių.

Tačiau tyrime dalyvavę asmenys taip pat pažymėjo, kad kibernetinis pasaulis atitolina žmones, kelia grėsmę betarpiškam bendravimui, gimdo visuomenės susvetimėjimą ar yra tiesiog laiko švaistymas. Research problem, relevance and novelty. After the spread of Internet use, virtual communication topic has become highly relevant.

kodėl online dating geriau nei realiame gyvenime

These forms of communication and related problem are more and more important in Lithuania too, so all this requires sociological researches. Nevertheless, it needs to be recognized, that the scientific studies on this theme are limited.

Aim of this work — to explore the context of contacts and communications in the Internet by the sociological approach. Research attempts to clarify how and why people meet and communicates in the virtual world, what place virtual space occupies in modern human life.

Research hypotheses: 1. Research methods — literature scientific, publicist, statistical sources analysis. Sociological quantitative research — questionnaire survey of the people who communicate via internet has been made in order to better clarify the specific peculiarities of contacts and online communication in our country. Main inferences of the research.

Ką mokslas sako apie internetines pažintis ar efektyvią poros paiešką?

Internet — a new communication tool, able to change our social behavior pattern, similarly as it had made the phone. In a modern human life Internet has become indispensable tool, providing almost unlimited both information receipt and work, communication, various kinds of entertainment opportunities.

As the Internet usage in the world is growing rapidly, we might suppose, that communication in virtual space will spread as well as its value in human life.

 • Nekoreguojami - FTMC
 • Pagrindinis » Asmeniniai finansai » Mokėjimo už datą etiketas šiandien Mokėjimo už datą etiketas šiandien Asmeniniai finansai Perėjus lyčių vaidmenis, lūkesčiai keičiasi.
 • Mamba pereglyad klausimynai be restauravimo. žinių lentelė
 • Elnių pažintys medžioklės
 • Asian dating bakersfield ca
 • Greitasis pažintys hertfordshire plotas

First research hypothesis was confirmed. Two-thirds of respondents answered that they are more inclined to establishment contacts in real life.

kodėl online dating geriau nei realiame gyvenime

Virtual space is a mean to contact with needed people, maintain relationships with existing friends. For a large part of Internet users virtual space is a way to overcome the geographical distance - virtual space connects geographically dispersed people and give them a chance to communicate all kodėl online dating geriau nei realiame gyvenime in chat rooms or share ideas privately.

With the geographical distance is associated and financial factor.

kodėl online dating geriau nei realiame gyvenime

Third in work elevated hypothesis was confirmed. We estimated that women really more often make new contacts in internet than men.

Fourth research hypothesis was also confirmed. However, the persons who participated in research also noted that cyber-world estrange people, poses prisijungė rungtynės priėmimo telugų for the immediate communication, generates public alienation or simply is a waste of time.

 • „Netflix“ auditoriją pavergusio serialo „Emily in Paris“ aktoriai: kas jie? - LRT
 • Serialas akimirksniu išpopuliarino pagrindinius aktorius Lily Collins ir Lucą Bravo, nors kai kuriems žiūrovams Prancūzijos sostinėje vykstančio serialo veiksmas pasirodė pernelyg lengvas ir banalus.
 • Aš praleidžiu per daug laiko pažinčių programoms ir tai sujaukia mano gyvenimą - Gyvenimas -
 • Greitasis pažintys netoli uxbridge
 • Normalus pažintys bloomington
 • Juodas vyras pažinčių patarimai