Krašto pažintys istorija, Mokslo ir technologijų pasaulis :: eliksyras.lt

Nežinome, koks asmuo tas pakuotes išmetė, galbūt jis serga kokia nors užkrečiama liga. NVSC Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjos Irenos Taraškevičienės teigimu, jeigu siekiame sumažinti atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekį, ir norėtume, kad perdirbus atliekas būtų saugiai panaudota tai, kas galima panaudoti pakartotinai, tai toks pakuočių rinkimas yra sveikintinas. Šiuo metu vykstančiame ikiteisminiame tyrime auka, žvelgdama kažkur pro mus visus stiklinėmis akimis, keičia parodymus ir pradeda teigti, jog ji tiesiog viską ne taip supratusi, jokios prievartos nebuvo. Tradiciškai Vokietijoje Šv. Pamenu, kai pas vieną mylimą moterį vykau į automobilio bagažinę prisidėjęs ir šimtą rožių. Lenkiame galvą prieš Panevėžio apygardos prokurorę, kriminalistus - jūsų profesionalumas buvo neįtikėtinas, ačiū.

krašto pažintys istorija

Tik uždegus mokinių širdyse meilę ir prisirišimą prie tėviškės, gimtojo krašto, galime tikėtis vaiką busiant savo tautos patriotą. Šiandien svarbu ugdyti asmenybę, ne tik besididžiuojančią savo gimtuoju kraštu, bet ir suvokiančią save, kaip krašto puoselėtoją. Kad galėtume didžiuotis dalykais, kurie yra aplink mus, juos pirmiausia reikia atrasti, pamatyti, pažinti, išgirsti, pajausti.

krašto pažintys istorija

Projektas planuojamas vykdyti penkerius metus, įntegruojant numatytas veiklas į formalųjį, neformalųjį ugdymą ir kitas mokyklos programas. Projekto tikslas — domėtis ir pažinti savo kraštą.

krašto pažintys istorija

Projekto veiklos įtrauks visą mokyklos bendruomenę — pedagogus, ugdytinius, tėvus, mokyklos administraciją bei darbuotojus. Mokyklai Birštono seniūnijos žemėlapį padovanojo ir projekto globėjo būti bei įsitraukti į projekto veiklas pažadėjo renginio svečias vicemeras J.

Žygiai, kelionės, kraštotyriniai tyrimai, netradicinė ugdomoji aplinka plečia mokinių akiratį, sudaro galimybę patiems pamatyti savo krašta, ugdo meilę tėvynei, skiepija mokiniams igudžius ir mokėjimus, kurie reikalingi kasdieniniame gyvenime. Mokykloje, visiems prieinamoje vietoje pakabintas interaktyvus žemėlapis — nuolat atsinaujinantis ir pildomas informacija.

krašto pažintys istorija

Jame magnetinėmis rodyklėmis ir kortelėmis mokiniai turės gaimybę nurodyti savo gyvenamąją vietą, sudaryti kelionių maršrutus, pažymėti krašto pažintys istorija objektus ir to pačiu geriau žinoti savo krašto istoriją, papročius, kultūrą, pažinti gamtą bei vienas kitą. Prie žemėlapio gali vykti ne tik pasaulio pažinimo, bet ir lietuvių, užsienio kalbų pamokos, klasių valandėlės.

Atvykę į mokyklą svečiai taip pat gali prisiliesti prie žemėlapio, papildyti bei atrasti naujos informacijos.

krašto pažintys istorija

Tikime, kad mokiniai įsitraukdami į projekto veiklas, tobulins kultūrinę, pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas, turiningai praleis laiką, taps sąmoningesniai ir kultūringesniais valstybės piliečiais. Mokytoja J.