Groupon speed pažintys sidnėjus.

In patients opinion, main barriers for maintaining good oral health are high cost of dental treatment and lack of information regarding oral health and CVD relation. Tai reiškia, kad kas pusantrų metų kompiuteriai tampa dvigubai galingesni, nors jų kaina išlieka nepakitusi. Šie rezultatai parodė, kad net ir turint teisingą požiūrį ir informuotumą, tik daliai pacientų pavyksta pakeisti burnos sveikatos priežiūros įpročius. Tačiau ji nesikeitė dvidešimt, keturiasdešimt, o vi- sai netrukus jai bus jau šešiasdešimt metų.

Tai savo ruožtu skatina gilesnį ligos atsiradimo mechanimo supratimą bei efektyvesnį gydymo parinkimą. Literatūra 1. Vikki A. Entwistle, Stacy M. Supporting patient autonomy: the importance of clinician-patient relationships.

Risky decisions for patients: reducing the chances of getting autonomy wrong. Critical Care Medicine. Špokienė, Papildomosios ir alternatyviosios netradicinės medicinos paslaugų teisinis reguliavimas: dabartis ir perspektyvos, Socialiniai mokslai, ; 4 2 : Ingelman-Sundberg, M.

Polymorphic human cytochrome P enzymes: an opportunity for individualized drug treatment. Trends in Pharmacological Sciences. Saunders Co. Genetic susceptibility to adverse drug reactions. Trends in Pharmacological Sciences ; Schaeffeler E.

Comprehensive analysis of thiopurine S- methyltransferase phenotype-genotype correlation in a large population of German-Caucasians and identification of novel TPMT variants. Pharmacogenetics ; Meyer UA. Pharmacogenetics and adverse drug reactions. Lancet ; Paik S. A multigene assay to predict recurrence of tamoxifen-treated, node-negative breast cancer.

Pharmacogenomics: bench to bedside. Autonomic CK. Nervous system and immune system interactions.

  1. И тотчас же это поняла и Сирэйнис, потому что конфликтующие силы в его мозгу прекратили бороться друг с другом.
  2. Pažintys washburn gitaros
  3. 29 metų moteris pažintys 45 vyras
  4. Pažintys remiantis myers briggs

Adrenal glands. The increase of alpha-melanocyte-stimulating hormone in the plasma of chronic fatigue syndrome patients. Rossmanith, Bernhard Kleine. Hormones and the endocrine system: textbook of endocrinology. Springer Stauffer WR.

Components and characteristics of the dopamine reward utility signal. J Comp Neurol ; 1; 8 : Manninen S. Social laughter triggers endogenous opioid release in humans. J Neurosci ; 37 25 : Isen AM. A role for neuropsychology in understanding the facilitating influence of positive affect on social behavior and cognitive processes. Handbook of positive psychology. Can meditation slow rate of cellular aging? Cognitive stress, mindfulness, and telomeres.

Serapinas, A. Serapinienė, A. Valantinas Keywords: personalized medicine, pharmacogenetics, endobiogenics, psychological properties. Summary Personal medicine is a drug of new ages, which is not just a change of approach, a transition to the principle of autonomy, a patient s involvement in decision-making in the treatment process. This continental pažintys also a fundamental change - the possibility of moving to biologically personalized medicine.

This possibility is provided by the deciphered human genetic code. Deciphering human DNA has led to prevention, treatment and even the emergence of drugs, based on the data of every human being in our genes.

Personal medicine has undoubted advantages over traditional medicine - it allows faster, more accurate diagnosis and application of personal treatment. When examining a cytochrome system that releases medicines in the liver, you can tell how fast the drugs are metabolised and what treatment is more appropriate.

If a person is a quick divider, then a person will need higher doses of drugs. If the person is a slow divider, then half the dose can be given and the therapeutic effect will be sufficient.

Based on the pharmacogenetic study Genotipas. Personal medicine is particularly important from a psychological point of view, because it takes into account not only the genetic characteristics of the patient but also the character characteristics. Santrauka Tyrimo tikslas nustatyti Klaipėdos rajono suaugusiųjų gyventojų sveikos gyvensenos pokyčius per 10 metų. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo m. Apklausa kaimo ir miesto teritorijose buvo vykdoma skirtingai pagal metodologiją.

Tyrimo populiacija 18 metų amžiaus ir vyresni asmenys. Tyrimo imtis buvo apskaičiuota atsižvelgiant į populiacijos dydį, pasirinkus 5 proc. Surinkti anketinės apklausos duomenys analizuoti SPSS Žalingų įpročių pokyčiai m.

Mitybos įpročių pokyčiai m. Fizinio aktyvumo pokyčiai m. Sveikatos pokyčiai. Kas antras apklaustas gyventojas savo sveikatą vertina gerai ir tai 27,4 proc. Per 10 metų Klaipėdos rajone vykdyta visuomenės sveikatos kartu su kitais sektoriais veikla teigiamai veikia gyventojų sveikos gyvensenos pokyčius. Įvadas Gyvensena ir elgsena labiausiai nulemia žmogaus sveikatos būklę []. Lietuvos sveikatos m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

V patvirtintame Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje m. Remiantis m. Klaipėdos rajono savivaldybė išsiskiria iš visų savivaldybių Lietuvoje kaip viena pirmųjų įsteigusių visuomenės sveikatos biurą nuo metųsistemingai dirbanti gerinant sąlygas gyventojų sveikatos stiprinimui. Visi pokyčiai rajone pradėti planuoti remiantis metų tyrimo rezultatais ir kas trejus metus vertinti pokyčiai. Sprendimai susiję su gyventojų sveikatos stiprinimo prioritetais, veiklomis pirma buvo priimami politiniu lygmeniu, suderinami su kitais sektoriais, atsižvelgiama į nacionalinius prioritetus ir priimamus sprendimus.

Paskutinį kartą Klaipėdos rajono savivaldybės taryba sveikatinimo veiklos prioritetus patvirtino metams - tai fizinio aktyvumo, sveikos mitybos skatinimas, rūkymo ir alkoholio vartojimo mažinimas, siekiant stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą bei mažinti sveikatos netolygumus m. T [8]. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sistemingai vykdomi suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimai padeda įvertinti visuomenės groupon speed pažintys sidnėjus priežiūros paslaugų, orientuotų į suaugusius gyventojus ir vietinės sveikatos politikos, nukreiptos į suaugusiųjų gyventojų sveikatos gerinimą, efektyvumą.

Tyrimo tikslas nustatyti Klaipėdos rajono suaugusiųjų gyventojų sveikos gyvensenos pokyčius per 10 metų. Tyrimo medžiaga ir metodai Groupon speed pažintys sidnėjus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo m.

prisijungę pažinčių ryšys sustabdytas

Nuo balandžio mėnesio 17 d. Apklausa kaimo ir miesto teritorijose buvo vykdoma skirtingai pagal 1 pav. Respondentų, kurie kasdien ir retkarčiais rūko, pasiskirstymas pagal lytį proc. Respondentų, kurie kasdien ir retkarčiais rūko, pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį proc.

Respondentų, kurie kasdien ir retkarčiais rūko, pasiskirstymas pagal išsilavinimą proc. Respondentų, kurie kasdien ir retkarčiais rūko, pasiskirstymas pagal pagrindinį užsiėmimą proc. Gargžduose apklausai vykdyti buvo sudaromas abėcėlinis gatvių sąrašas ir, naudojant atsitiktinių skaičių generatorių, atrenkamos gatvės. Atrinktose gatvėse buvo pasirenkami namai su nelyginiais numeriais.

Žurnalas pradėtas leisti m. Kasmet išeina 1 tomas 6 numeriai.

Jei pasirinktas namas buvo daugiabutis, tuomet jame pasirinktas kas antras nelyginis butas. Kaimuose ir miesteliuose atsitiktinai buvo pasirenkama gatvė ir aplankomas kiekvienas namas. Daugiabučiuose namuose pasirinkti nelyginiai butai. Kiekviename name ar bute respondentas atrenkamas atsitiktinai, vadovaujantis paskutinio gimtadienio taisykle, t.

Tyrimo metu apklausta 51,6 proc. Pagal gyvenamąją vietą 55,1 proc.

Ateitis Greitesne Nei Manote | PDF

Daugiausia apklausta metų amžiaus gyventojų. Surinkti anketinės apklausos duomenys buvo analizuo- 7 pav. Respondentų, kurie bet kokį alkoholinį gėrimą vartoja du ir daugiau kartų per savaitę, pasiskirstymas pagal išsilavinimą proc. Respondentų, kurie bet kokį alkoholinį gėrimą vartoja du ir daugiau kartų per savaitę, pasiskirstymas pagal lytį proc. Respondentų, kurie bet kokį alkoholinį gėrimą vartoja du ir daugiau kartų per savaitę, pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį proc.

Respondentų, kurie bet kokį alkoholinį gėrimą vartoja du ir daugiau kartų per savaitę, pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą proc. Respondentų, kurie mažiausiai 3 kartus per savaitę vartoja šviežias daržoves, pasiskirstymas pagal lytį proc.

Duomenų analizėje taikytas Chi kvadrato kriterijus.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas Rūkymo pokyčiai kasdien ir retkarčiais m. Respondentų, kurie mažiausiai 3 kartus per savaitę vartoja šviežias daržoves, pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį proc. Respondentų, kurie mažiausiai 3 kartus per savaitę vartoja šviežias daržoves, pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą proc.

Respondentų, kurie mažiausiai 4 kartus per savaitę 30 min.

Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kurie mažiausiai 3 kartus per savaitę vartoja šviežias daržoves, pagal išsilavinimą proc. Nuo m. Pastaba: m. Bet kokio alkoholio vartojimo pokyčiai du ir daugiau kartų per savaitę m. Respondentų, kurie gerai vertina savo sveikatos būklę, pasiskirstymas pagal lytį proc. Daržovių vartojimo pokyčiai mažiausiai 3 kartus per savaitę m.

Fizinio aktyvumo pokyčiai mažiausiai 4 kartus per savaitę m. Sumažėjo fizinio aktyvumo skirtumas tarp miesto ir kaimo gyventojų. Savo sveikatos vertinimo pokyčiai savo sveikatą vertina gerai m.

Respondentų, kurie gerai vertina savo sveikatos būklę, pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį proc. Respondentų, kurie gerai vertina savo sveikatos būklę, pasiskirstymas pagal išsilavinimą proc.

Перед экраном в виде полукруга были расставлены три низкие кушетки; остальную часть кабины занимали два столика и несколько мягких кресел, причем некоторые из них явно предназначались не для людей. Усевшись перед экраном поудобнее, Элвин поискал взглядом робота.

Respondentų, kurie gerai vertina savo sveikatos būklę, pasiskirstymas pagal pagrindinį užsiėmimą proc. Klaipėdos rajone rūkančiųjų kasdien ir retkarčiais, vartojančių alkoholinius gėrimus mažėja. Klaipėdos rajone gerėja gyventojų mitybos įpročiai: daugiau pusryčiaujančių ir valgančių šviežias daržoves asmenų.

Klaipėdos rajone gyventojų fizinis aktyvumas padidėjo. Gyventojų, vertinančių savo sveikatą gerai, padaugėjo.

Welcome to Scribd!

Egzistuoja rūkymo, alkoholinių gėrimų vartojimo, daržovių valgymo įpročių, fizinio aktyvumo, savo sveikatos vertinimo netolygumai tarp suaugusių gyventojų pagal groupon speed pažintys sidnėjus rodiklius lytį, gyvenamąją vietą, išsilavinimą, šeiminę padėtį, užimtumą. Health policy brief: the relative contribution of multiple determinants to health outcomes. Health Affairs ; Valentienė J. Sveikatos netolygumų stebėsena ir vertinimas. Vilnius, ; Dėl Lietuvos sveikatos metų programos patvirtinimo : Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas m.

XII Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje m. V Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes. European Union ; Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU. Vilnius ; Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatinimo veiklos prioritetų metams nustatymo : Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos m. Tarvydienė, M. Steponkienė Keywords: lifestyle, socio-economic indicators, health inequality, change.

Summary The aim of the study - to determine the changes in healthy lifestyle of the adult population of Klaipėda region by ten years. Public Health Bureau of Klaipėda District Municipality since systematically conducts lifestyle research of adult population In year a lifestyle survey of adults was performed in municipalities pažintys dienos paštas Lithuanian, coordinated by the Hygiene Institute, and a survey in Klaipėda district was performed by Public Health Bureau of Klaipeda District Municipality.

The survey in rural and urban areas was performed differently according to the methodology. The study population persons 18 years and older. The survey sample was calculated by the size of the study population, with a 5 percent error and 95 percent probability.

Survey data were analyzed by SPSS Changes in harmful habits. Incompared todaily and occasionally smokers decreased from Incompared tothe consumption of any alcoholic beverage two and more times a week decreased by Changes in eating habits.

pažintys kultūra lenkija

In more than half of those surveyed usually have breakfast and this is Incompared tothe consumption of fresh vegetables at least 3 times a week increased by Changes in physical activity.

Incompared tophysical activity at least 4 times a week increased from Health changes. Every second respondent evaluates his health well and this is The activities of public health in cooperation with other sectors in Klaipėda district by ten years have had a positive effect on changes in healthy lifestyle of the population.

Santrauka Problemos aktualumas. Širdies ir kraujagyslių ligos ŠKL pagrindinė ukrainiečių pažintys priežastis Lietuvoje ir viena tarp groupon speed pažintys sidnėjus pasaulyje. Naujose mokslinėse publikacijose skiriama vis daugiau dėmesio burnos sveikatos ryšiui su sisteminėmis ligomis nagrinėti. Medžiaga ir metodai. Remiantis Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos duomenimis m.

Surinkti rezultatai apdoroti naudojant SPSS sistemą. Pacientų nuomone, pagrindinės kliūtys gerai burnos sveikatai pasiekti yra didelė odontologinio gydymo kaina ir prastas informuotumas groupon speed pažintys sidnėjus ŠKL ir burnos sveikatos ryšį.

Sumažinti prastos burnos sveikatos įtaką ŠKL eigai galima kruopščiai įvertinant kardiologinio paciento burnos sveikatą ir fomuojant naujus, geresnius burnos sveikatos priežiūros įpočius. Todėl reikia glaudaus bendradarbiavimo tarp kardiologų ir odontologų. Žurnalo tinklalapis: Šie rezultatai parodė, kad net ir turint teisingą požiūrį ir informuotumą, tik daliai pacientų pavyksta pakeisti burnos sveikatos priežiūros įpročius.

Todėl reikia tiek sveikatos specialistų švietimo, tiek pacientų informavimo šia tema. Gerseniam rezultatui pasiekti taip pat reikia ir intensyvios visuomeninės švietimo programos. Įvadas Viena dažniausių mirties priežasčių šiais laikais širdies ir kraujagyslių ligos. Lietuvoje m. Lietuvos mirties priežasčių registro duomenimis, nuo iki m.

Siekiant sumažinti sergamumą šiomis ligomis, atliekama daug tyrimų, kuriuose gilinamasi į ŠKL rizikos veiksnius, o esant aiškiems pagrindiniams rizikos veiksniams, dėmesys krypsta į neakivaizdžius bet ne mažiau svarbius rizikos veiksnius, tokius kaip burnos sveikatos priežiūra.

Įvairūs tyrimai parodė, kad burnos sveikatos priežiūra yra svarbus rizikos veiksnys infekcinio endokardito IE [2], aterotrombozės [3], miokardo infarkto [4] patogenezėje. Ir nors burnos sveikatos būklę gali lemti daug veiksnių, sutampančių su ŠKL rizikos faktoriais, įvairios burnos sveikatos patologijos, pavyzdžiui, periodontitas, priskiriamos prie nepriklausomų rizikos faktorių [5].

Gilinantis į burnos sveikatos būkles nustatyta, kad burnos higiena, netektų dantų skaičius, viršūninis ir marginalinis periodontitas ir net dantų kariesas gali turėti įtakos ŠKL atsirasti ar jos eigai [3]. Amerikos širdies asociacija angl. Adresas susirašinėti: Adomas Sabulis, el.

Šis tyrimas yra skirtas įvertinti kardiologinių ligonių burnos sveikatos priežiūros įpročius, pacientų požiūrį į burnos sveikatos svarbą bei šį požiūrį formuojančius veiksnius. Darbo tikslas: išsiaiškinti kardiologinių ligonių burnos sveikatos būklę, požiūrį į geros burnos sveikatos palaikymo svarbą ir to priežastis. Tyrimui atlikti gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro leidimas protokolo Nr.

Tyrimas buvo vykdomas nuo sausio 1d.

Tyrimo pobūdis anketinė apklausa. Visi pacientai buvo supažindinti su tyrimo tema ir tikslu naudojantis asmens informavimo forma groupon speed pažintys sidnėjus pasirašė asmens sutikimo dalyvauti tyrime formą.

Pacientų atrankos kriterijai: 1 ŠKL prasidėjo ne anksčiau kaip prieš 1 mėn. Visiems tiriamiesiems buvo dalijamas tas pats klausimynas, kurį sudarė 34 klausimai. Anketinė apklausa buvo sudaryta iš 4 neakivaizdžių dalių: 1. Demografiniai duomenys. Dalis skirta įvertinti odontologinių paslaugų prieinamumą. Dalis skirta įvertinti burnos higienos įpročius ir jų pasikeitimą diagnozavus ŠKL. Dalis skirta įvertinti tiriamųjų pacientų informuotumą bei požiūrį į ŠKL ir burnos sveikatos ryšį.

Gauti anketiniai duomenys apdoroti ir analizuoti naudojant duomenų kaupimo ir analizės programos SPSS paketą. Kokybinių požymių tarpusavio priklausomumas vertintas susisiejančių lentelių metodu apskaičiuojant Pirsono Pearson chi kvadrato χ² kriterijaus reikšmę ir laisvės laipnių skaičių llsstatistinį reikšmingumą p reikšmė. Rezultatai Tyrime dalyvavo kardiologinių pacientų. Visi jie atitiko atrankos kriterijus ir apklausas užpildė pilnai. Dauguma respondentų buvo metų amžiaus.

Diskusija Apžvelgus literatūrą bei sveikatos rodiklius matoma, jog sergamumas ŠKL ir mirtingumas dėl jų didėja [1,10]. Žinant pagrindinius Sabrina bryan pažintys istorija rizikos veiksnius ieškoma papildomų veiksnių, lemiančių ŠKL atsiradimą ir vystymąsi, tarp jų - burnos sveikata, kuri, remiantis įvairiais tyrimais, yra gana svarbus veiksnys ŠKL patogenezėje bei išskiriama kaip nepriklausomas rizikos veiksnys [2 5].

Mokslinėse publikacijose nurodoma, jog tinkama burnos sveikatos priežiūra gali sumažinti ŠKL ir kitų sisteminių ligų, asocijuojamų su burnos sveikatos būkle, riziką [9].

Viena iš priežasčių, lemiančių prastą burnos higieną nereguliarus lankymasis pas savo odontologą. Nereguliarų pacientų lankomumą, remiantis mokslinėmis publikacijomis, lemia prasta finansinė padėtis, laiko trūkumas [11, 12]. Mūsų tyrimo duomenimis, nereguliariai lankytis buvo linkę kaimo vietovėse gyvenantys bei manantys, kad odontologinės paslaugos yra per brangios, respondentai. Įdomu, kad tiriant atstumo iki gydymo įstaigos ryšį su lankymosi pas odontologą reguliarumu, statistiškai reikšmingo ryšio nerasta, kai tuo tarpu groupon speed pažintys sidnėjus kaimo vietovėse gyvenančių respondentų nuomonę apie odontologinio gydymo kainą, gautas statistiškai svarbus ryšys, jog kaimo vietovėse gyvenantys asmenys yra labiau linkę odontologinių paslaugų kainą vertinti kaip per didelę.

Šiek tiek daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad naudoja dantų siūlą, kiek daugiau, kad naudoja burnos skalavimo skystį. Remiantis kitų autorių darbais, matoma tendencija, kad burnos skalavimo skystį vartojančių individų yra gerokai daugiau nei dantis valančių 2 kartus ar dažniau [16].

Pagrindiniai veiksniai, motyvuojantys respondentus valyti dantis, buvo švaros pojūtis išsivalius dantis ir maisto likučių pašalinimas. Todėl galima daryti prielaidą, kad didesnę įtaką naudojimuisi odontologinėmis paslaugomis turi finansinės ir socialinės priežastys, nei atstumas iki gydymo įstaigos ar gydymo įstaigų kiekis.

Šiai prielaidai patvirtinti arba paneigti indikuotina atlikti tolimesnius tyrimus. Lygiai pusė tyrimo dalyvių nurodė, jog pakeitė burnos sveikatos priežiūros įpročius susirgę ŠKL. Dar pridėkime vieną sparną, kuris leistų skristi kilometrų per valandą ar net didesniu greičiu.

Tai puikios idėjos, tačiau jų neį- manoma įgyvendinti su vidaus degimo varikliais dėl itin prasto jų galios ir masės santykio. Projektuodami tokį variklį, inžinieriai pritaikė tris konverguojančias technologijas.

Pirma, mašinų mokymosi pažanga leido vykdyti itin sudėtingas skrydžio simuliacijas. Antra, medžiagų mokslo atradimai padėjo sukurti dalis, kurios būtų pakankamai lengvos skraidyti ir pakan- kamai patvarios, kad užtikrintų saugumą.

Ir trečia, naujosios ga- mybos technologijos, t. Kalbant apie funkcionalu- mą, tokių elektrinių variklių efektyvumas yra 95 procentai, o vi- daus degimo variklio — tik 28 procentai.

Tačiau valdyti DEP sistemą skrydžio metu ne taip paprasta. Žmogus nepajėgtų reguliuoti keliolikos variklių mikrosekun- dės intervalu. O kas užtikrina tokį valdymo lygį?

pažintys islamic monetų

Dar vienas konverguojančių technologijų rinkinys. Pirma, dirbtinio intelekto revoliucija suteikė galimybę per se- kundės dalį kompiuteriu apdoroti protu nesuvokiamą duomenų kiekį ir realiu laiku valdyti daugybę elektrinių variklių bei orlaivio valdymo plokštumų. Antra, kad surinktume visus tuos duome- nis, piloto akis ir ausis reikėjo pakeisti jutikliais, gebančiais vienu metu apdoroti gigabitus informacijos.

Tai GPSLIDARradarai, pažangios vaizdinimo technologijos ir gausybė mikroskopinių akcelerometrų — daugelį šių technologijų mums padovanojo išma- niųjų telefonų karų dešimtmetis. Ir, galiausiai, reikalingas akumuliatorius. Jis turi būti pakanka- mai talpus, kad nereikėtų baimintis, jog pusiaukelėje išseks, ir ge- neruoti pakankamai energijos inžinierių kalba tariant, užtikrinti pakankamą galios tankįkad pakeltų transporto priemonę, pilotą ir keturis keleivius nuo žemės.

Tam tikslui minimali reikalaujama energija yra kilovatvalandžių kilogramui.

Dar visai neseniai tokia užduotis buvo neįmanoma. Tačiau sparčiai vystantis saulės energijos ir elektromobilių technologijoms, didėja geresnių ener- gijos kaupimo sistemų poreikis, todėl kuriami naujos kartos ličio jonų akumuliatoriai. Jie didesnės talpos ir turi užtektinai galios pakelti skraidantį automobilį į orą. Dalijimosi orlaiviu lygtyje jau išspręsti saugumo ir triukšmo klausimai, tačiau norint sumažinti kainą reikia daugiau naujovių.

Norint pasiekti šį tikslą o tai būtina, kad skraidantys auto- mobiliai taptų ne prabangia paslauga, bet pagrindine transporto priemonereikia dar trijų konverguojančių technologijų. Pirma, kompiuterinis projektavimas groupon speed pažintys sidnėjus modeliavimas turėtų patobulėti tiek, kad būtų galima kurti komerciniams skrydžiams reikalingus aerodinaminius paviršius, sparnus ir fiuzeliažus.

Antra, medžiagų mokslas turėtų atrasti anglies pluošto kompozitus ir sudėtingus metalo lydinius, kurie būtų ir pakankamai lengvi, ir pakankamai tvirti bei saugūs. Ir trečia, 3D spausdintuvai turėtų tapti pakanka- mai greiti, kad šias naujas medžiagas paverstų naudoti tinkamo- mis dalimis ir viršytų visus ankstesnius orlaivių gamybos rekor- dus.

Kaip tik šie procesai dabar ir vyksta. Šią idėją galima pritaikyti bet kokiai kitai technologijai. Kad būtų išrastos kojinės, medžiagų revoliucijos metu turėjome iš- mokti paversti augalinį pluoštą minkštu audiniu, o per įrankių gamybos revoliuciją — iš gyvūnų kaulų pasigaminti adatas.

Žino- ma, tai taip pat pažanga, tačiau ji buvo linijinė. Nuo šių pirmųjų žingsnių iki kitos svarbios naujovės — gyvūnų prijaukinimo kuris vėliau mums davė avių vilną — praėjo tūkstantmečiai. Ir dar keli tūkstančiai metų praėjo, kol buvo atrasta elektra, leidusi pradėti masinę kojinių gamybą. Pažanga vyksta iki šiol neregėtu tempu, ir tai mums kelia sunkumų. Žmogaus smegenys evoliucionavo artimoje linijinio vystymosi aplinkoje.

Artima aplinka reiškia, kad dauguma dalykų, su ku- riais susidurdavome, buvo maždaug vienos dienos kelio pėsčiomis atstumu. Linijinio vystymosi aplinka reiškia, kad pokyčiai buvo itin lėti. Jūsų proproprosenelio gyvenimas nedaug skyrėsi nuo jo proproanūkio gyvenimo. Tačiau dabar gyvename globalioje eks- 26 ateitis greitesnė, nei manote ponentinėje aplinkoje. Globali aplinka reiškia, kad per kelias se- kundes sužinome, kas įvyko kitame pasaulio pakraštyje o mūsų kompiuteriai apie tai sužino per kelias milisekundes.

Eksponen- tinė aplinka reiškia, kad technologijos vystosi neregėtu greičiu. Dabar revoliucija gali įvykti per kelis mėnesius, groupon speed pažintys sidnėjus jau kalbėti apie skirtumus tarp kartų. Ir jei mums sunku sekti pavienių naujovių vystymąsi, joms su- siliejus tampame visiškai bejėgiai. Kitaip ta- riant, per ateinantį šimtmetį du kartus pereisime nuo žemės ūkio atsiradimo iki interneto atsiradimo. Tai lems paradigmos slinktį ir kokybiškai naujus gyvenimą keičiančius proveržius pavyzdžiui, dalijimosi orlaiviu paslaugas už prieinamą kainąpo kurių jokie pokyčiai nebebus atsitiktiniai.

Tokie proveržiai bus nuolatiniai. Kitos transporto galimybės Kiek daugiau nei prieš šimtmetį vyko kita transporto transfor- macija.

Iš šio centro, stovin- čio siauros Santa Monikos kalnų keteros viršūnėje, beveik viso- mis kryptimis atsiveria įspūdingi vaizdai, išskyrus apačioje besi- driekiantį greitkelį, kuris kilometrų kilometrus užkimštas auto- mobilių. Tačiau pagalba, gali- mas daiktas, jau pakeliui. Milžiniškuose ekranuose buvo rodomas žvaigždėtas nakties dangus, kuris pamažu nušvito į dienos žy- drynę su debesėliais. Salė po debesėliais buvo sausakimša. Ren- ginys pritraukė įvairios elitinės publikos — vadovų, verslininkų, 16 ateitis greitesnė, nei manote architektų, dizainerių, technologų, rizikos kapitalo investuotojų, vyriausybės atstovų ir nekilnojamojo turto magnatų.

Trijų technologijų konvergencija vidaus degimo variklis, konvejerinė gamybos linija ir atsirandanti naftos pramonė išstū- mė arklį ir vežimą. Vos po ketverių metų Niujorko eismo tyrimai keliuose su- skaičiavo daugiau automobilių nei arklių.

Ir nors tokia pokyčių sparta buvo stulbinama, dabartiniu požiūriu ji nebuvo netikėta. Kai tik nauja technologija ima teikti dešimteriopai daugiau vertės pigiau, greičiau ir geriauniekas nebegali jos sustabdyti.

pažinčių svetainė medžiotojams

Per kelis dešimtmečius nuo Fordo išradimo automobilis pakeitė mūsų pa- saulį beveik taip pat smarkiai, kaip Kambro sprogimas: šviesofo- rai, kelio ženklai, greitkeliai, daugiaaukštės sankryžos, parkavimo aikštelės, garažai, degalinės ant kiekvieno kampo, užvažiuojamie- ji restoranai, automobilių plovyklos, priemiesčiai, smogas, eismo spūstys.

Tačiau net ir dabar, kuriantis dalijimosi orlaiviu paslau- goms, kurios greičiausiai pakeistų daugelį šios sistemos elementų, tuo pat metu vyksta ir kita revoliucija — savivaldžiai automobiliai.

Tačiau tai buvo tik didelis žaislas. Modernesnės jo versijos atsiradimą lėmė kariuomenės poreikis saugiai pervežti karius. XX amžiaus devintajame dešimtmetyje robotikos specialistai ėmė ieškoti sprendimo šiam poreikiui paten- kinti, o dešimtajame dešimtmetyje tuo susidomėjo ir automobilių gamybos įmonės. Konkurencija padarė savo. Po dešimties metų dauguma di- džiųjų automobilių gamintojų ir dar daugiau technologijų įmonių jau vykdė savivaldžių automobilių programas.

Jos išbandė įvairius dizainus, rinko duomenis ir tobulino neuroninius tinklus. Ir kiekvienas kilometras svarbus. Važiuodami savivaldžiai auto- mobiliai kaupia informaciją — kur stovi šviesoforai, kokios kelio dangos sąlygos ir t. Kuo daugiau informacijos, tuo išmanesni algoritmai ir tuo saugesni automobiliai.

didieji interneto pažinčių atidarytuvai

Būtent šis derinys ir yra tai, ko reikia norint dominuoti rinkoje. Įdomu: kai ore sklando šitiek ka- pitalo ir į veiksmą įsitraukia tiek galingų dalyvių, po kiek laiko galima laukti šio pokyčio? Savivaldžiai automobiliai bus keturis—penkis kartus pigesni, tad nuosavas automobilis taps ne tik nereikalingas, bet ir neapsimokės. Manyčiau, kad norint vai- ruoti įprastą automobilį po dešimties metų jau reikės specialaus leidimo. Dau- guma amerikiečių pakelia iki pusvalandžio trunkančias keliones į darbą, tačiau jei automobilį vairuoja robotas, o jo salonas gali virsti miegamuoju, posėdžių ar kino sale, gali būti, kad žmonės mielai sutiks gyventi ir tolėliau už miesto, kur mažesnės nekilno- jamojo turto kainos leis pigiau įsigyti didesnį namą.

Atsisakius automobilio, garažą būtų galima paversti papildomu miegamuo- ju, įvažiavimo keliuką — rožynu, be to, nebereikėtų pirkti degalų.

Uploaded by

Automobiliai būtų varomi elektra ir įsikrautų per naktį. Daugiau netektų ieškoti, kur pastatyti automobilį, ar drebėti dėl baudų už stovėjimą draudžiamoje vietoje. Baudų už greičio viršijimą taip pat nebeliktų. Kaip ir už vairavimą išgėrus. Visi šie pokyčiai perversmingo pobūdžio, tačiau jie nublanksta prieš dvi dar reikšmingesnes permainas. Pirmoji — demonetiza- vimas, t. Pavėžėjimas savival- džiais automobiliais būtų apie aštuoniasdešimt procentų pigesnis už važiavimą nuosavu automobiliu, o juos vairuotų robotas.

An- 30 ateitis greitesnė, nei manote tra — sutaupytas laikas. Kelionė į darbą ir namo JAV trunka vidu- tiniškai 50,8 minutės — nepakeliamai nuobodžių minučių, kurias būtų galima skirti miegui, skaitymui, tviterio žinučių rašymui, seksui — kam tik norite. Didiesiems automobilių gamintojams tai reiškia pabaigos pradžią, ypač tiems, kurie parduoda automobilį kaip nuosavybę.

Eksponentinėms technologijoms nusitaikius į Detroi- to, Vokietijos ir Japonijos įmones, per ateinančius dešimt metų galime tikėtis automobilių pramonės konsolidacijos. Pirmiausia konsolidaciją paskatins automobilio naudojimo kaina. Šiandien vidutinis automobilio savininkas savo transpor- to priemonę naudoja mažiau nei penkis procentus laiko, o dviejų suaugusių asmenų šeima paprastai turi du automobilius.

Taigi vie- nas savivaldis automobilis per dieną galėtų aptarnauti pustuzinį šeimų. Kad ir kaip skaičiuotumėte, toks bendradarbiavimo efek- tyvumas reikšmingai sumažins poreikį gaminti naujus automo- bilius. Antrasis veiksnys — funkcionalumas.

Pavėžėjimo rinkoje dau- giausia duomenų surenkančios ir didžiausius automobilių parkus turinčios įmonės galės pasiūlyti trumpiausią laukimo laiką ir pi- giausias keliones. Automobilio markė šiuo atveju ne itin svarbi. Taigi jei klientų poreikiams patenkinti pakanka pustuzinio au- tomobilio markių, po automobilių gamintojų konsolidacijos ims kilti automobilių įmonių nykimo banga.

Automobilių gamybos pramonė nebus vienintelė sritis, kurią paveiks šie pokyčiai. Amerikoje yra beveik pusė milijono parka- konvergencija 31 vimo aikštelių. Tačiau kai automobilį kaip daiktą, kurį reikia kažkur pastatyti, pakeis automobilis kaip paslauga, mūsų laukia didžiulis komercinio nekilnojamojo turto bumas, kadangi būtų keičiama tokių aikštelių paskirtis.

Tiesa, daugelis jų galėtų tapti skraidančių automobilių uostais. Bet ku- riuo atveju po dešimties metų transportas atrodys visiškai kitaip. Ir ši prognozė net neapima visko, kas įvyko po to, kai Elonas Mus- kas groupon speed pažintys sidnėjus kantrybės. Dykumoje netoli Las Vegaso aukštųjų technologijų bėgiais pajuda aptaki sidabro spalvos kapsulė.