Greitasis pažintys renginiai syracuse ny,

Marsrutas prasidjo Jasinios gyvenvietje. Matome daug apleist nebaigt statyti kap.

Buvo atsisakyta konkurencijos. Futbolo treneriai nebeskai­ čiavo įvarčių, o prizus dalijo visiems. Mokytojai išmetė raudonus tušinukus. Kritiką pakeitė gausios, net nepelnytos pagyros. Dweck ir Blackwell moksliniai darbai verčia suabejoti pagrindi­ niu judėjimo už savigarbą teiginiu: kad pagyros, savigarba ir rezul­ tatai yra tiesiogiai susiję. Tačiau tyrimų rezultatai dažnai būdavo prieštaringi arba neįtikimi. Taigi m. Psichologijos mokslo asociacija paprašė daktaro Roy Baumeisterio, garsaus savi­ garbos gynėjo, peržiūrėti literatūrą šiuo klausimu.

Jo komanda su­ rado daug tyrimų spragų. Per daugumą iš tų 15 tyrimų žmonių buvo prašoma įvertinti savo savigarbą, o paskui - intelektą, karjerą, gebėjimą bendrauti ir panašiai. Tokie pasakojimai apie save itin ne­ patikimi, nes žmonės, kurių savigarba aukšta, išpučia ir savo gebė­ jimus.

greitasis pažintys renginiai syracuse ny yra emily ir ezra pažintys

Moksliniai būdai išmatuoti savigarbą ir jos padarinius buvo taikomi atliekant tik tyrimų. Peržvelgęs tuos tyrimų Baumeisteris padarė išvadą, kad aukšta savigarba nelemia geresnių pažymių ar karjeros. Ji net nesu­ mažina alkoholio vartojimo. Ir jau tikrai nemažina įvairiopo smur­ to.

Itin agresyvūs, smurtauti linkę žmonės kaip tik labai gerai apie save mano. Taigi teorija, kad smurtu žmonės siekia atsverti menką savigarbą, žlunga. Dabar Baumeisteris perėjo į Dweck pusę, ir jo tyrimai krypsta panašia linkme.

Jis neseniai paskelbė straipsnį apie tai, kad nuo sa­ vigarbą keliančių pagyrų sunkiai besimokančių studentų pažymiai dar labiau pablogėja. Baumeisteris įsitikino, kad savigarbos žavesys susijęs su nepaprastu tėvų pasididžiavimu savo vaikų laimėjimais. Notr Damo universiteto tyrėjai per vieną eksperimentą tikrino pagyrimų poveikį pralai­ minčiai koledžo žolės riedulio komandai.

Eksperimentas pavyko: komanda pateko į kitą varžybų etapą. Bet ne visos pagyros vie­ nodos, kaip parodė Dweck, ir jų poveikis gali reikšmingai skirtis, nelygu už ką giriama.

Tyrėjai atrado, kad naudingi tik konkretūs pagyrimai. Žolės riedulio žaidėjai buvo giriami už tai, kad sustab­ dė priešininką. Labai svarbu, kad pagyrimas būtų nuoširdus. Pasak Dweck, tėvai labai klysta manydami, kad moksleiviai nesugeba įžvelgti ir pajusti tikrųjų ketinimų. Kaip mes gebame perprasti tikrąją nenuo- širdaus komplimento ar atsiprašymo prasmę, taip ir vaikai ieško slapto pagyrų tikslo.

Tik maži vaikai - iki septynerių metų - tie­ siogiai priima pagyrimus, vyresni vaikai yra tokie pat įtarūs kaip ir suaugusieji. Psichologas Wulfas Uwe Meyeris, šios srities pradininkas, at­ liko tokius tyrimus, per kuriuos vaikai stebėjo, kaip giriami kiti moksleiviai.

Meyeris atrado, kad dvylikos metų vaikai ir vyresni nemano, jog mokytojo pagyrimas yra ženklas, kad gerai atlikai už­ duotį, - iš tiesų jis reiškia, kad tau stinga gebėjimų, ir mokytojas nusprendė tave paskatinti. Vaikai atrado dėsningumą: tie, kurie mokosi prasčiau, apiberiami pagyromis. Meyeris suprato, kad pa­ augliai taip nuvertina pagyras, jog jas laiko mokytojo kritika, o ne tikėjimu moksleivio gabumais.

Kognityvinės psichologijos specialisto Danielio T. Wilinghamo nuomone, vaiką giriantis mokytojas netyčia siunčia signalą, kad Atvirkščias pagyrų poveikis 33 moksleivis pasiekė savo įgimtų gebėjimų ribą, o kritikuodamas mokinį perduoda žinią, kad tas dar gali pagerinti rezultatus. Niujorko psichiatrijos profesorė Judith Brook aiškina, kad vis­ ką lemia tikėtinumas. Perdėti pagyrimai iškreipia ir vaiko motyvaciją; jis dirba tik tam, kad būtų pagirtas, praranda vidinį džiaugsmą.

Rido koledžo ir Stanfordo universiteto mokslininkai peržiūrėjo per pagyrų tyrimų. Metaanalizė parodė, kad giriami moksleiviai yra nelinkę ri­ zikuoti, jiems stinga savarankiškumo. Įstoję į aukštąją dažnai giriami studentai veikiau atsisako tam tikro kurso, nei tenkinasi vidutiniais pažymiais, jiems sunkiau pasirinkti pagrindinę specialybę - jie bijo įsipareigoti, nes baiminasi nesėkmės. Vienos Naujojo Džersio priemiesčio mokyklos aukštesniųjų klasių anglų kalbos mokytoja pasakė atpažįstanti namie per daug giriamus vaikus.

Tėvai mano juos palaiką, bet moksleiviai jaučia di­ delius tėvų lūkesčius ir patiria tokį spaudimą, kad negali susitelkti į temą, o galvoja tik apie tai, kokį pažymį gaus. Aš čia ne tam, kad jiejaustųsi geriau.

Aš čia tam, kad jie geriau dirbtų. Dweck lr kiti atrado, kad dažnai giriami greitasis pažintys renginiai syracuse ny labiau linkę rungtyniauti, jiems labiau maga pažeminti kitus. Įvaizdžio saugojimas tampa di­ 34 Šalin mitus džiausiu jų rūpesčiu. Tai iliustruoja daugybė nerimą keliančių tyri­ mų - greitasis pažintys renginiai syracuse ny pat atliktų Dweck. Per vieną tyrimą mokiniams pateikiami du galvosūkių testai. Po pirmo testo jiems pasiūloma susipažinti su nauja galvosūkių spren­ dimo strategija arba sužinoti, kaip jie atliko testą, palyginti su kitais moksleiviais, - laiko užtenka tik vienam arba kitam.

Už protą pa­ girti moksleiviai nusprendė sužinoti savo vietą tarp kitų, o ne skirti laiką pasirengimui.

Per kitą tyrimą moksleiviams buvo duotos kortelės įvertinti save ir pasakyta, kad šios kortelės bus nusiųstos kitos mokyklos moki­ niams, kurių jie niekada nesutiks ir nesužinos vardų. Iš tų, kurie buvo pagirti už pastangas, sumelavo mažai. Kai kuriems moksleiviams, kuriems gerai sekėsi pradinėje moky­ kloje, perėjus į vidurinę, susidūrus su daugiau žmonių ir didesniais reikalavimais, tampa sunku. Tie, kurie ankstesnę sėkmę priskyrė įgimtiems gebėjimams, nusprendžia, kad visą laiką buvo kvaili.

Jų pažymiai taip ir nepasitaiso, nes tam reikėtų įdėti daugiau pastangų, o jas moksleiviai vertina kaip dar vieną savo menkumo įrodymą. Kalbėdamiesi daugelis prisipažįsta rimtai galvoją apie sukčiavimą. Moksleiviai griebiasi sukčiavimo, nes neturi strategijos, kaip su­ sidoroti su nesėkmėmis. Sunkumai dar padidėja, kai tėvai nekrei­ pia dėmesio į vaiko nesėkmes ir reikalauja kitą kartą gauti geresnį pažymį.

Mokslininkė iš Mičigano Jennifer Crocker, tirianti kaip tik tokius atvejus, tvirtina: vaikas gali įtikėti, kad jo nesėkmė tokia bai­ si, jog šeima net negali jos pripažinti.

Neturėdamas progos aptarti nesėkmes, vaikas negali iš jų pasimokyti. Ne visame pasaulyje įprasta į nesėkmes žiūrėti pro pirštus, o su­ sitelkti tik į teigiamus dalykus. Florrie Ng, jauna Ilinojaus universi­ teto mokslininkė, Dweck tyrimą su penktokais pakartojo Ilinojaus Atvirkščias pagyrų poveikis 35 ir Honkongo mokyklose.

Daktarė Ng į eksperimentą įtraukė įdo­ mų aspektą. Užuot liepusi moksleiviams mokykloje atlikti intelekto koeficiento testus, ji paprašė mamų atvežti vaikus į jos biurą uni­ versiteto miestelyje ir Šampeino Urbanoje, ir Honkongo univer­ sitete. Mamos buvo susodintos laukiamajame, o pusei atsitiktinai parinktų vaikų pateikti išties sunkūs testai, kad jie galėtų atlikti tik maždaug pusę užduočių ir patirtų nesėkmę.

Paskui, prieš antrą tes­ tą, vaikams buvo duota penkių minučių pertrauka, o mamos galėjo ateiti į kabinetą su jais pasikalbėti. Mamoms buvo pranešta, kiek mažai balų surinko vaikas, ir pameluota, kad rezultatas prastes­ nis už vidutinį. Slaptos kameros filmavo penkių minučių trukmės mamų ir vaikų bendravimą.

Mamos amerikietės labai stengėsi nepasakyti neigiamų pasta­ bų. Bendraudamos su vaiku jos buvo linksmos, pabrėžė teigiamus dalykus. Didumą laiko buvo aptariami kiti dalykai, ne testas, pa­ vyzdžiui, ką valgys vakarienės. Didumą per­ traukos buvo aptariamas testas ir jo svarba.

Po pertraukos kinų rezultatai pagerėjo 33 proc. Atrodytų, kad mamos kinės elgėsi griežtai ar net žiauriai, bet toks stereotipas netinka šiuolaikiniams Honkongo tėvams. Ir miesto ir kaimo pažintys dajuostėse Ng matė visai ne tai. Nors kalbėjo tvirtai, greitasis pažintys renginiai syracuse ny kinės šypsojosi ir glėbesčiavo vaikus ne mažiau nei mamos amerikietės ir ne dažniau suraukdavo kaktą ar pakeldavo balsą.

Taciau surasti jo nepavyko, tiktai uzpuol sunys, nuo kuri teko sprukti dviraciais. Per si, treci dien nuvaziavome km. Miegojome ant sieno. Anksti ryte isvaziavome Kapsuk ir toliau Kaun 60 km.

Pravaziav zuol Bd uzsukome pas valstiet atsigerti pieno. Tuo momentu paspruko seimininko bulius. Padjome gaudyti. Visos kelions metu daznai pas valstiecius prasydavome atsigerti pieno, taciau sumokti uz pien teko tik vien kart prie Merkins, kai grme ozkos pien.

Baigiantis pasiruosimui kelionei, laikrasciai pranes svarbi zini: Kirgizijoje, Tian Sanio kalnuose vyko smarkus zems drebjimas, padaryta daug nuostoli kiui. Netrukus is SSRS biudzeto buvo isskirtos lsos finansuoti ms briui ir uzsakyti lktuvai. Liepos 2. Liepos 3. Buvo tamsu.

greitasis pažintys renginiai syracuse ny pažintys policininkus internete

Juk Alma Atos laiku buvo jau val. Apsistojome kazkokiame menkame viesbutlyje. Liepos 4. Atsibudome tik pakilus saulei. Atsikl ir prij prie lango, isvydome neregtai graz vaizd ­ visai netoli, rodsi, iskil snieguoti, dang remiantys kalnai.

Tai ­ Tian Sanis. Siandien as pirm kart atsibudau Vidurins Azijos zemje. Vlai vakare, val.

Onson - eliksyras.ltan. .Salin - mitusLT | PDF

Liepos 5. Pazintin isvyka po apylinkes. Po to vykstame Przevalsk, kuriame apzirj zymybes, grztame Karakol. Liepos 6. Pradedame atstatomuosius darbus paciame tarybiniame kyje, o taip pat kaimyninse gyvenvietse Tepke, Kurbu. Liepos 7. Turime iseigin dien. Nutariame pakeliauti psciomis. Liepos 9. Isvyka Przevalsk. Pakeliui aplankome Przevalskio muziej. Didysis rus keliautojas ir tyrintojas Przevalskis buvo cm gio ir svr kg. Vis gyvenim praleido neveds. Mir V-ios savo ekspedicijos metu nuo siltins, atsigrs is upelio vandens.

Grztame per Przevalsk. Zygis netoliese esancias kalvas. Aptinkame truput sniego. Einame dviese su Alfonsu Mateika. Nakvojame pas ciabuvius jurtose. Antrj dien pasiek sniegyn, grztame atgal. Isvyka rajono centr Tiup. Nakt is 15 16 dien ­ smarkus atsalimas. Anksti ryt atvykstame Przevalsk ir val. Sekanci dien mes jau Przevalske, o val.

Isvyka Dzety Oguzo tarpekl ir gyvenviet. Apsirpin l alaus ir aviena visu briu vaziuojame Dzety Oguzo tarpekl atzymti atstatomj darb Karakolo tarybiniame kyje uzbaigim. Sueigai vadovauja aikstels virsininkas Germanas. Rugsjo 1. Rugsjo 2. Rugsjo 4. Rugsjo 5. Rugsjo 6. Alma Atos laiku lktuvu IL isskrendame Maskv.

Maskvos laiku nusileidziame Maskvoje. Apzirime miest ­ rus. Sdame taks ir val. Balandzio 27 isvykome traukiniu Vilnius-Simferopolis II sudtingumo kategorijos pscij zyg grups vadovas ­ Kstutis Dagilis; sudtis ­ 12 zmoni. Zyg pradjome nuo Ai Petrio virsns; baigm prie Planerskoje gyvenviets netoli Feodosijos.

Psti nujom km.

Kaip apgauti - feisbukas ir eliksyras.lt pažintys

Zygio metu aplankme ilgiausi karbonatin Taryb Sjungos urv Kyzyl Kob Raudonj urvprie kurio buvome apsistoj 2 dienas. Tai buvo pirmoji betarpiska mano pazintis su pozeminiu urv pasauliu. Zygio pabaiga buvo netikta. Vadovui neapsizirjus, zyg buvo paimtas nepakankamas kiekis pinig. Todl, pasibaigus zygiui, mums j neuzteko nusipirkti bilietams namo.

Vadovas pasiunt telegram Kaun, kad atsist pinig. Belaukdami pinig, mes Planerskoje ir Feodosijoje isleidome paskutinius turtus Geguzs Taigi geguzs 10 mes visi, susirink Staryj Krymo miestelyje, pasidalinome likusius pinigus.

Paaiskjo, kad kiekvienas gauna po 2,80 rub. Pasiskirst grupmis po 2 zmones, mes issiskyrme.

greitasis pažintys renginiai syracuse ny pažinčių svetainė teistumą

Ms tikslas ­ be pinig, be maisto ir be zemlapio kuo greiciau pasiekti namus. Man teko vaziuoti kartu su Julium Streikumi. Pradzioje nutarme apsirpinti cigaretmis. Julius prijo prie tabako kiosko, bet, vietoj to, kad nusipirkti rkal, netycia perpls 1 rubl isilgai. Simferopolyje man teko pasiimti is gelezinkelio stoties saugojimo kameros per 15 kg sveriant stalagmit, kur nukirst as buvau rads Kyzyl Koboje ir kur buvau nutars veztis namo. T vakar nuvaziavome iki Greitasis pažintys renginiai syracuse ny km.

Pravaziavome marsrutu Melitopolis km-Zaporoz km-Dnepropetrovskas km-Krasnogradas km-Poltava. Viso km. Siandien mes padarme 2 grubias klaidas.

Pirmoji ­ tai, kad mes, nordami sutrumpinti keli, is Krasnogrado pasukome tiesiai Poltav. Sis kelias ­ mazareiksmis ir juo pravaziuoja labai mazai masin. Ties Krasnogradu mes pagaliau susistabdme masin ir pradjome vaziuoti. Nenuvaziavus n 20 km, vienoje gyvenvietje vairuotojas pareikalavo nupirkti jam vyno uz 1,12 rub. Taip mes praradome antrj rubl. Poltav pasiekme vlai vlai nakt ir nutarme eiti gelezinkelio stot uzdarbiauti, kad galtume toliau vaziuoti zmoniskai.

Taciau is to ms ketinimo nieko neisjo. Mums nepavyko parduoti savo darbo jgos. Isj atokiau nuo Poltavos Kijevo kryptimi, apsinakvojome po dideliu vienisu medziu. Miegojome miegmaisiuose po atviru dangumi, nes palapins neturjome. Atsibudau staiga. As pagalvojau, kad sapnuoju ­ aplink mano galv aukstyn kojomis vaiksciojo daugyb vist. Staiga apsiverts su visu miegmaisiu ant pilvo ir isvaiks miegus, pamaciau, kad mes gulime didelio ir vienintelio apylinkje siukslyno viduryje, kur, kaip ir kiekvien ryt, subgo pusryciauti visos kaimynins vistos.

Tai dar kart rod, kad nakvyn reikia sirengti dar nesutemus. Kadangi atsiklme tik val. Vakare pasiekme Kijev. Tdien mes veikme rekordin atstum: Kijevas km-Cernigovas km-Gomelis km-Mogiliovas km-Orsa km-Minskas. Vaziavome 18 valand.

Read Kelioni eliksyras.lt

Nuvaziav km, per pietus pasiekme Vilni. Kiekvienas kisenje turjome po 4 kapeikas. Vidutinis paros greitis ­ po ~ km.

Simtai ms instituto student j praleis darbo ir poilsio stovyklose Lietuvoje, broliskose respublikose, socialistinse salyse. Ms student keliai nusidrieks ir Vidurin Azij.

Ta proga spausdiname apybraiz apie ms student spdzius, patirtus prajusi met vasar Kirgizijoje. Frunz pasiekme t paci dien. Istaigingasis IL perkl mus per karsciu alsuojancias Kazachstano dykumas, ir mes jau Kirgizijos kalnagbrio papdje. Toliau dar km kelion autobusu. Vidurdien pasiekiame Boamo tarpekl. Tai vienintelis jimas Vidin Tian San. Tai km ilgio Azijos kaln grandin, Rytuose siekianti Kinij. Vakaruose Tian Sanio kalnai nusileidzia Kara Kumus, o pietiniai jo slaitai pasineria Ferganos slnio derlinguosius laukus.

Kungei ir Terskei Alatau kalnagbri ziede tyvuliuoja km ilgio ir 60 km plocio Isyk Kulio ezeras. Kelyje pasitaiko akmen grici ruozai. Pervaziavus kaln perj, atsiveria didinga Isyk Kulio panorama. Jis daznai vadinamas Kirgizijos perlu.

greitasis pažintys renginiai syracuse ny ispaniškas pažintys azijos mergina

Jis yra m aukstyje virs jros lygio, o jo gylis siekia metrus. Toliau vaziuojame siaurine ezero pakrante.

Keli prie ezero spaudzia aukstas, snieguotomis virsnmis Kungei Alatau kalnagbris. Pravaziuojame daugel kurort. Svelnus jrinis klimatas, siltas vanduo, auksiniai pliazai, saul ir gausi pakrants kaln augmenija pavert Isyk Kul puikia poilsio vieta. Rytinje pakrantje kalnai siek tiek atsitraukia nuo ezero ir yra dirbamos zems.

Tarp kit pasli cia auginamos vaistins aguonos opijusnaudojamos farmacijoje. Pagaliau pasiekiame Przevalsk.

Miestas pavadintas zymiojo rus keliautojo N. Przevalskio vardu.

Tiesios miesto gatvs apsodintos topoliais. Viduryje miesto ­ vienintelis pasaulyje parkas, kuriame auga Tian Sanio egls.

Ms susidomjim patraukia rytietiskos architektros pastatas. Tai musulmon mecet, pastatyta nepanaudojant vini. Vidus labai mus nustebina ­ jis visiskai tuscias, grindys isklotos kilimais, o ant sienos kazkas turkiskai parasyta.

Is Przevalsko vaziuojame prie paminklo N. Jis stovi ant kalvos, nuo kurios virsns atsiveria vaizdas Dzergalano lank. Paminklas pastatytas is dideli granito luit ir vaizduoja uol. Ant 9 metr aukscio virsns ­ besileidziantis bronzinis erelis. Po erelio kojomis ­ bronzinis Centrins Azijos zemlapis, kuriame pazymti Przevalskio ekspedicij marsrutai. Erelis, lyg leisdamasis ant zemlapio, deda alyv sakel ant kelio, kur nujo Przevalskis.

Priekinje paminklo dalyje apskritas bareljefas, vaizduojantis Przevalskio portret is profilio.

greitasis pažintys renginiai syracuse ny pažintys mergina su natūralių plaukų

Salia paminklo ­ kapas, kuriame m. Netoliese stovi keliautojo memorialinis muziejus, kuriame sukaupta gausyb eksponat, pasakojanci apie sunkius keliautojo zygius. Dar 10 km, ir mes pasiekiame Karakolo tarybinio kio gyvenviet, kurioje gyvensime si vasar. Visur matomi zems drebjimo pdsakai. Nors jo epicentras buvo uz keliasdesimt km, taciau gyvenvietje nra n vieno nepaliesto namo.

Bdingiausios zems drebjimo zyms ­ plyt krva vietoje kamino bei nuo virsaus iki apacios persprogusios sienos. Ms uzdavinys ­ per palyginti trump laik atremontuoti siuos namus, statyti naujus. Is viso nelaims rajone dirbo student is Kirgizijos aukstj mokykl ir brolisk respublik pasiuntini. Darbo mms kit dien. Darbo objektai ismtyti 4 skirtingose vietose, o tai labai trukdo darbo organizavim. Taciau pakili nuotaika nugaljo visus sunkumus. Kiekvien vakar is darbo vaziuodavome su lietuviska daina, palydimi vietini gyventoj sypsen.

Taciau kartais bdavo ir nesusipratim, kurie isplaukdavo is musulmonisk religini prietar. Kadangi ms maitinimas buvo centralizuotas, tai tekdavo valgyti kartu su kirgizais bei uzbekais. Jie piktinosi, kad mes, atj valgykl, nusiimdavome kepures. Mat, pagal j paprocius valgoma su kepure. Nepatikdavo kai kuriems gyventojams ir ms sportiska apranga. Cia sitikinom, kokios gajos senos tradicijos ir prietarai.

Mes ne tik dirbome, bet ir aktyviai poilsiavome. Pirmas sekmadienis ­ pirmas zygis kalnus. Gav autobus, pravaziuojame daugyb nuo zems drebjimo nukentjusi gyvenvieci ir pasiekiame Ak Su tarpekl.

Privaziavus Ak Greitasis pažintys renginiai syracuse ny kurort, kelias baigiasi. Kurortas garsus savo karstomis mineralinmis versmmis. Per karstas uolas tiesiai ant kelio teka simtai garuojanci karsto vandens saltini.

J gydomosios savybs seniai zinomos vietiniams gyventojams. Pries met, P. Semionovui Tian Sanskiui lankantis siose vietose, is granito buvo rengtas pirmasis baseinas, o metais cia jau stovjo karinink sanatorija.

Toliau keliaujame psti. Desinysis tarpeklio slaitas apaugs tian sanio eglmis. Kylame slaitu aukstyn.

Greitasis Pažintys Renginys Atšauktas Dėl Mgtow

Egls vis retja, kol visai j nebelieka. Dar pusvalandis, ir mes virsnje. Vaizdas, kuris atsivr pries ms akis, atpirko visas ms pastangas lipant virs. Vlai grztame atgal.

Uploaded by

Patogioje tarpeklio vietoje issidsts Dzety Oguzo kurortas. Kurortologai zino tik kelis saltinius, kuri vandens radioaktyvumas didesnis nei siame kurorte. Gydytis cia atvaziuoja zmons is vis ms salies kampeli. Greitai prabgo dar dvi savaits, ir mes vl traukiame daugiadien zyg. Ms tikslas ­ Terskei Alatau kalnagbrio tarpekliai. Kelion pradedame Przevalske.

  • Devynios paros po zeme.
  • Gydytoja Ineta Marčiukaitytė gimė ir augo Prienų rajone.
  • Ištikima Hipokrato priesaikai | Gyvenimas
  • Greitis pažintys bham al
  • Greitasis pažintys east bay california
  • Flo pažintys jake iš valstybės ūkyje

Nuo pietini priemiesci staciu slaitu kylame kalvas. Visur gausu zols, ore tvyro medaus kvapas. Pasiekus m aukst, aptinkame edelveisais apaugusias pieveles. Nors buvo pats vasaros vidurys, taciau ryt mus pasitiko ziema. Tarpeklis kimste prikimstas debes. Lengv snieg staigiai pakeicia lietus. Smarkus vjas be sustojimo var debesis. Kazkur apacioje girdime snioksciant Juodj up.

Netiktai is dangaus pasipila stipri led krusa. Laimei, po dviej valand tas pragaras baigiasi, ir mes, pamat tris met laikus, isvydome saul. Prisimenam, kad dabar vasara. Tik dabar pamatome, kokia nuostabi gamta supa mus. Nuo aukst granito skardzi krinta zemyn begals kriokli. Brendame per nesuskaiciuojam gausyb upi bei upoksni.

greitasis pažintys renginiai syracuse ny visi bar vienas greitis pažintys brighton

Tarpekliuose vesli augmenija, klimatas ­ drgnas, daznai lyja kartais net po penkis kartus per dien. Rytin Isyk Kulio pakrant yra drgniausia vieta visoje Vidurinje Azijoje.

Tarp graksci tian sanio egli galvas kaisioja grybai: rudmss, mds, gruzdai Prieiname Ontoro ir Kioltoro upi santak. Is cia kaip ant delno matome greitasis pažintys renginiai syracuse ny Gedimino Akstino mLietuvos alpinist m virsnes desinje bei Zalgirio m virsn kairje pusje.

Pastaroji pirm kart buvo nugalta met vasar Lietuvos alpiniados metu. Lipdami per isvirtusius medzius, veikdami stacius ups slenkscius, karstydamiesi didziuliais akmens luitais, pagaliau pasiekiame virsutin misk zonos rib. Aukstis apie m. Prasideda subalpins pievos su reta zole ir ryskiaspalvmis glmis.

Klimatas cia atsiaurus, saltas. Artja vakaras; reikia susirpinti nakvyne. Atrodo, skart puikiai issimiegosime ­ caban jurta. Pirmieji mus pamato sunys. Tuojau is jurtos pasirodo susivlusi galva ir vl pasislepia. Iskart sujudimas ­ prasideda lakstymas is jurtos ir atgal. Pagaliau, mums priartjus, is jurtos islenda visa seima: cabano zmona ir keturi vaikai. Seimininko nra ­ jis isvyks miestan.

Jie mus nuosirdziai kviecia vidun isgerti kokciajaus, o paskui likti nakvoti. Visi sdime ant zems viduryje jurtos aplink didel puod ir valgome kazkok kirgiz nacionalin valg is avienos. Mes is kuprini traukiame lietuvisk rkyt lasini ir silome seimininkei. Taciau ji grieztai atsisako ­ juk musulmonams Koranas draudzia ne tik valgyti, bet ir auginti kiaules.

Pavakarieniaujame, o lauke jau naktis. Rkas toks, kad uz 5 metr nieko nesimato. Cabanai avis atvaro prie jurtos; is abiej bandos pusi po vilkin sun; jurtoje 3 sautuvai ­ siose vietose gausyb vilk, retkarciais tenka ir rimciau su jais susiremti.

Nakt, nors miegojome siltai apsikloj, saltis vert daznai prabusti. Nepatogu ir tai, kad kirgizai mazo gio. Taigi, mes niekaip negalime issitekti po j antklodmis. Visa laim, kad rytas atjo greitai. Tarpekli apacioje dar naktis ­ visai tamsu, o cia metr aukstyje jau sviecia kaitri piet saul. Skubiai pavalgome ir, maloniai atsisveikin su svetingja caban seima, traukiame aukstyn. Ms tikslas ­ sniegas. Stai jau ir subalpins pievos baigiasi. Prasideda akmenys. Pagaliau apie pietus pasiekiame perj.

Apacioje matyti nuostabiai grazus Ala Kiolj ezeras. Bet ms kelias aukstyn. Prasideda vj ir vandens nublizgintos uolos. Uol papdje sublizga pirmas sniegas, kuriuo mes ilgai negalime atsidziaugti. Toliau lipame gana staciomis uolomis. Staiga uz poskio pamatome puik kriokl. Vanduo krisdamas is aukstai, atsimusa uol ir, padars ore didel lank, lekia zemyn bedugn. Aukstis ­ metrai. Toliau be alpinistins virvs ir kabli eiti nemanoma, be to jau vlus vakaras.

Skubiai leidziams zemyn. Sekanci dien judame pagal staci apie puss kilometro aukscio akmenin sien. Laimei, einame ne per daug arti jos, nes kaip tik dabar prasidjo zems drebjimas. Nors jis buvo gana silpnas, bet nuo uol virsaus m lkti nemazi akmenys. Mes skubiai sukame tolyn nuo pragaisting uol, grztame namo.

Grzdami is Przevalsko daznai sustojame pasigrozti pakelse stovinciais musulmon kapais. Musulmono kapas­mecet ­ tai tikras meno krinys. Tai mazdaug 2,5 m aukscio statinys, kurio sienoje be uzraso galima matyti kelis spalvotus ant metalo atliktus paveikslus, vaizduojancius vairius zvris litus, tigrus ar medziokls scenas.

Ant kiekvieno mecets kampo ­ pusmnulis. Matome daug apleist nebaigt statyti kap. Pasirodo, musulmon religija draudzia atstatinti arba baigti statyti pradjus griti kap. Musulmonai laidoja zmog, susuk balt audekl, be karsto.

Pagal mecets-kapo isvaizd galima sprsti apie mirusiojo materialin padt. Paskutinis ms zygis ­ tai kelion Piet Kazachstan. Zemai apacioje prabga penki kilometr aukscio Kungei Alatau bei Zails Alatau kalnagbri virsns. Neveltui jis laikomas graziausiu Vidurins Azijos miestu.

Jis visas skendi zalumynuose, soduose. Didel nepatogum sukelia karstis, kai temperatra dien pavsyje nenusileidzia zemiau plius 37o C. Tai paaiskinama tuo, kad vienoje miesto pusje Tian Sanio kalnai, kitoje ­ smlynai. Ieskome architektrini paminkl, taciau j nematyti.

Netiktai pamatome skendinci tarp medzi musulmon mecet. Jos vidus zymiai grazesnis uz Kirgizijos mececi. Apzirime taip pat senovins pilies griuvsius, pravaziuojame paminklus, pastatytus garsiesiems kazach rasytojams Dzambului Dzabajevui ir Abajui Kunanbajevui, aplankome centrin Kazachijos TSR muziej, kuris rengtas buvusioje baznycioje. Baznycia pastatyta is medini konstrukcij, nenaudojant vini, ir yra 56 metr 20 aukscio, dl to laikoma unikaliu tokios rsies pastatu. Turtinga muziejaus ekspozicija pasakoja apie ilgaamz kazach tautos istorij, jos didvyrius.

Labai grazs Ala Atos parkai. Didziausias j ­ Centrinis Gorkio kultros ir poilsio parkas. Viduryje parko ­ dirbtinis ezeras. Salia ­ zoologijos sodas. Sekanci dien keliaujame per Kazachstano pusdykumes is Alma Atos Frunz. Pakeliui beveik negyvenamos vietos.

Tik pervaziavus Kirgizijos sien, prasideda gyvenviets. Frunz mus pasitinka vakaru. Vliau si tvirtov greitasis pažintys renginiai syracuse ny sunaikinta, o metais Kokando chanatui uzkariavus Cujos sln, pastatyta Pispeko tvirtov, aplink kuri apsigyveno zmons. Tai ir buvo dabartin Frunz. Didingi Valstybs rmai Salia j senovins ryt architektros pavyzdys. Frunzs name-muziejuje susipazstame su garsaus tarybinio karvedzio gyvenimu ir veikla.

Frunzje gausu park. Labai malon spd paliko pasivaiksciojimai po Panfilovo park, kuriame rengtos soki aikstels, atrakcionai, zaidim aikstels Atjus cia vl vakar, galima pasiklausyti paskaitos, koncerto, pazirti cirko vaidinimo arba nueiti kavin.

Soki aikstelje pamatme gana neprast ms akims vaizd. Uzgrojus muzikai, visi m sokti Poromis sokimas nepaplits. Greiciau pamatysi sokant seik vienui vien mergin.

Neblogai pailsj, mes vl grzome Karakol baigti paskutinij uzplanuot darb.

Welcome to Scribd!

Netruko praeiti paskutin savait, ir mes turime palikti tapusius mums savais Laims ups Dzergalano krantus. Europa pasitiko mus gausia drgme, nuo kurios mes jau buvome spj atprasti. Paskutin kart atsisukame t pus, is kur atskridome. Lik sveika, tolima ir paslaptinga Vidurine Azija! Iki sekancio susitikimo! Student marsrutai j aplenkdavo. Ir stai met vasar nusprsta organizuoti didelio msto stovykl sioje, labiausiai pietus nutolusioje, respublikoje. Kai si zinia atskriejo KPI, darbo stabas neatsigyn nuo pareiskim.

Neveltui studentai pasirinko s mazai kam girdt vard. Konstantinas Aris ­ vienas greitasis pažintys nye londonas lietuvi keliautoj ir mokslinink. Jo biografija labai turininga. Gim m. Vliau persikl Liepoj, kur baigs 5 klases, isvyko Maskv, pats nordamas prasimusti keli gyvenim.

Cia prasideda jo kelioni periodas, kuris trunka net 25 metus. Dar vaikystje jaunasis Konstantinas susidomjo entomologija. Ir dabar, pateks Vidurin Azij, jis vis savo laisvalaik paskyr vabzdzi gaudymui. Vliau, tyrindamas mazai kam zinom Turkestan, K. Aris pastebjo, kad cia didziausi zems plotai nuo amzi nenaudojami dl lietaus stokos. Staiga jam galv atjo mintis ­ siuos zems plotus dirbtinai sudrkinti ir steigti cia didziul medvilns plantacij.

Netrukus si mintis pradedama gyvendinti. Kaln ups Tedzeno vanduo keliamas 8 metrus ir leidziamas kanalus, kuri svarbiausias ­ 9 km ilgio. Vliau cia isauga fabrikai; o siuo metu toje vietoje puikuojasi nemaza Tedzeno gyvenviet.

Aris uz savo greitasis pažintys renginiai syracuse ny darb Turkestano zems kio parodoje gauna aukso, sidabro medalius ir pagyrimo rast. Taciau carin valdzia, matydama K. Ario pasisekim, visaip ima trukdyti jo darbui, ir jis priverstas atsidti tik mokslininko-entomologo veiklai. Per vis laik, praleist Vidurinje Azijoje, K. Nordami amzinti nenuilstancio keliautojo, mokslininko ir visuomenininko atminim, mes ir pasivadinome jo vardu.

Ten ji pasisemia energijos ir meldžiasi, kai jai arba jos ligoniams reikia pagalbos. Net dirbant gydytoja, Inetą lydi tikslieji mokslai. Kaip ji sako, priimdamas pacientą turi vadovautis logika, kuo greičiau ir išsamiau ištirti ligą, paskirti reikiamus vaistus, t. Apžiūrėdama ligonius, Ineta stengiasi kiekvieną suprasti, pažinti, kartais net pavaizduoja ligą schematiškai, kad pacientas suprastų, koks gydymas reikalingas.

Gydytoja labai atsakinga ir, dirbdama savo darbą, laikosi Hipokrato priesaikos tai medikų priimama priesaika, apibrėžianti gydytojo etikos principus — aut. Šią taisyklę prisimenu kiekvieną darbo minutę, ypač skirdama vaistus. Nors pacientai to nemato, aš visą laiką dėl jų jaudinuosi, džiaugiuosi, kai jie pasveiksta. Laisvalaikiu gydytoja mėgsta tapyti, rašyti eilėraščius, auginti gėles ir daržoves, o ypač — žaisti šachmatais.

Nuo paauglystės gydytoja rašo dienoraštį. Mokyklos laikais ji išmoko armėnišką alfabetą ir dienoraštį rašė armėniškai tam, kad niekas nesuprastų.